Webshop Privacy Policy

DeMondzaak behandeld en beschermt uw persoonsgegevens zorgvuldig. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kan DeMondzaak uw persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens heeft zijn door ons ontvangen, doordat u uw persoonsgegevens via ons contactformulier aan ons heeft verstrekt. Door gebruik te maken van onze producten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. DeMondzaak verwerkt de volgende gegevens:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw bankrekening nummer

Waarom heeft DeMondzaak mijn persoonsgegevens nodig?
DeMondzaak verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen als u dat verzoek doet en/of om u schriftelijk (per e-mail) of telefonisch te kunnen benaderen. Daarnaast kan DeMondzaak uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door u gesloten overeenkomst, voor bijvoorbeeld het leveren van producten.

Hoe lang bewaart DeMondzaak mijn persoonsgegevens?
DeMondzaak bewaart je persoonsgegevens in haar klantenbestand. De gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Uw gegevens kunnen tevens worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.

Contactformulier en nieuwsbrief
Via ons contactformulier kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie zodat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Indien u heeft aangegeven, kunnen wij uw e-mail adres gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief.

Analyse
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, met deze statistieken verbeteren we onze website. Deze persoonsgegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd, wat ervoor zorgt dat de statistieken niet zijn te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Ook geven we geen persoonsgegevens aan derden.

Inzage en wijzigen van uw persoonsgegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

De Mondzaak

Grote Haag 17

3811 HH AMersfoort

033-47 90 234

[email protected]

U heeft de volgende rechten:
kunt uitleg krijgen over welke persoonsgegevens DeMondzaak heeft en wat wij daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Beveiliging
DeMondzaak neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Indien er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen, neemt DeMondzaak passende maatregelen. De website van DeMondzaak maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om uw persoonsgegevens te beschermen. De interne systemen zijn beveiligd met wachtwoorden en encryptie. Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen bestaan van misbruik, neem dan contact op met [email protected]. Ook wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder wat betreft uw persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u de klacht kunt indienen.