Informatie

Kosten & tarieven

De kosten van professionele mondzorg zijn afhankelijk van:

  • je persoonlijke situatie
  • de staat van je gebit
  • de gezondheid van je tandvlees
  • het aantal behandelingen

Anamnese

Als je voor het eerst bij ons komt is het fijn als we iets meer weten over jouw medische voorgeschiedenis (anamese). Vul daarom de vragenlijst in. Zo kunnen we alvast zien of je extra zorg nodig hebt.

Corona

De mondhygiënist en tandarts vallen onder de medische contactberoepen. Wij werken volgens het veiligheidsprotocol van het RIVM. Zo kunnen we de juiste zorg veilig blijven leveren. Stel je behandeling dus niet uit en kom gewoon naar de praktijk.

Wat is en wat doet een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is de mondzorgverlener die zich bezighoudt met preventie. Hij of zij is deskundig in het voorkomen van aandoeningen aan het gebit (zoals tanderosie, gaatjes) én in het voorkomen, verminderen en opheffen van problemen aan het tandvlees zoals gingivitis en parodontitis. Vaak ontstaan de problemen door tandplaque en tandsteen. De titel ‘mondhygiënist’ is bij wet beschermd en mag alleen gevoerd worden door mensen die de hbo-opleiding afgerond hebben.

Wet BIG
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Zo beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Kindertandverzorgende
Mondhygiënisten die de extra opleiding Kindertandverzorgende (post-hbo) gevolgd hebben, mogen naast hun gebruikelijke werkzaamheden ook eenvoudige restauraties in het melkgebit en (een deel van) de eerste blijvende kiezen uitvoeren.

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)
De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) juicht het van harte toe dat cliënten steeds kritischer worden en zich goed laten informeren alvorens een mondhygiënist te kiezen. dDaarom heeft de NVM het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) opgericht. Dit register hanteert strenge eisen voor mondhygiënisten die zich willen inschrijven. Zo moeten ze voldoende werkervaring hebben en nascholing volgen, waarmee ze hun kennis op peil houden. KRM-mondhygiënisten onderschrijven het Beroepsprofiel en de Gedragscode van de NVM en nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector. Ook jij plukt daar de vruchten van!

Je gebit is iets om zuinig op te zijn. Gezonde tanden en tandvlees, geen tandsteen en verkleuring, een frisse adem en een stralende lach zijn heel waardevol. Laat daarom je gebit regelmatig door een mondhygienist verzorgen. Als je mondhygiënist bij het KRM ingeschreven staat, ben je er zeker van dat hij of zij deze zorg vakkundig uitvoert.

Meer weten? Lees www.kieskrm.nl, www.allesoverhetgebit.nl en www.kiesbeter.nl

Contact

Bel ons

E-mail ons

Onze locatie

Grote Haag 17
3811 HH Amersfoort

© Copyright - Annemiek Reef Mondhygiënist

Behandeltijden

Maandag:     7.15 - 17.00 uur
Dinsdag:       9.00 - 17.30 uur
Woensdag:   9.00 - 17.30 uur
Donderdag:  9.00 - 13.30 uur
Vrijdag:         7.15 - 17.00 uur