Medische Anamnese

Ziekten, afwijkingen, medicijngebruik en leefgewoonten kunnen je mondgezondheid beïnvloeden. Andersom geldt hetzelfde, je mondgezondheid kan van invloed zijn op je gezondheid! Om je goed te kunnen behandelen wil ik daarom eerst het een en ander weten over je medische ‘voorgeschiedenis’ (anamnese). Je kunt deze zelf in kaart brengen aan de hand van een vragenlijst.

Met deze vragenlijst kan ik de mogelijke risico’s of beperkingen van een behandeling vaststellen en eventueel voorzorgsmaatregelen nemen. Het is dus belangrijk dat je de vragenlijst zorgvuldig invult en wijzigingen op tijd doorgeeft. Als dat nodig is, zal ik eerst overleggen met je tandarts, huisarts of specialist. Tevens kan de vragenlijst punten naar voren brengen waarbij we al weten welke extra zorg je zou kunnen gebruiken.

Klik https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-mondgezondheid/tips-voor-een-gezond-gebit/gebruik-je-medicijnen/” target=”_blank” rel=”noopener” data-wplink-url-error=”true”>hier voor meer informatie over de relatie tussen de algemene gezondheid en de mond.

Privacy
De gegevens die je mij via deze vragenlijst geeft, vallen onder het medisch beroepsgeheim. Je kunt er dus op vertrouwen dat ik er zorgvuldig mee omga, in overeenstemming met alle wetgeving rondom privacy en persoonsregistratie.

Het niet invullen van de vragenlijst houdt een medisch risico in, dat niet past bij mijn visie op goede zorg. Ik kan je in dat geval dan ook niet als patiënt aannemen.

Hieronder kun je de vragenlijst downloaden. Ik verzoek je vriendelijk deze lijst ingevuld en ondertekend mee te nemen bij je eerste afspraak. Alvast bedankt.


Wil je online een afspraak maken? Dat kan!

Afspraak maken