Kosten & Tarieven

Krijg ik mijn behandeling vergoed?

De kosten van professionele mondzorg zijn afhankelijk van:

  • je persoonlijke situatie,
  • de staat van je gebit,
  • de gezondheid van je tandvlees en
  • aantal benodigde behandelingen.

Bij de eerste afspraak bespreken we samen de kosten. Aan de hand van je gebitsgegevens kunnen we een indicatie geven. Verwachten we dat de behandeling duurder wordt dan €250? Dan zijn we verplicht om jou een begroting te geven. Zo kom je niet voor verassingen te staan.

Volwassenen krijgen een (deel)vergoeding vanuit de Aanvullende Tandartsverzekering
Mondzorg voor volwassenen valt niet onder de basisverzekering en wordt daarom niet standaard vergoed. Heb je een aanvullende tandheelkundige verzekering? Dan krijg je vaak een deel van de factuur vergoed. Het is dus verstandig om hier van te voren goed naar te informeren bij jouw verzekering. Neem contact op met je verzekeraar of kijk in de verzekeringsvoorwaarden onder bijvoorbeeld ‘parodontologie’, ‘preventie en mondhygiëne’ of ‘mondzorg’. Daar vind je niet alleen óf jouw verzekeraar de behandeling vergoedt, maar daarnaast ook voor welk percentage en tot welk maximumbedrag. Vooral de M- en de T-codes zijn van belang.

Lees meer informatie over een aanvullende zorgverzekering voor de tandarts op de website van De Consumentenbond.

Kinderen krijgen mondzorg volledig vergoed uit de Basisverzekering
Mondzorg voor jeugd tot 18 jaar is “gratis”. De behandeling door de mondhygiënist wordt namelijk volledig vergoed door de basisverzekering! De factuur dienen we rechtstreeks in bij de verzekering.

Diversen

Kosten bij annulering
Wanneer je een afspraak hebt gemaakt, gaan we er natuurlijk van uit dat je komt. Ben je verhinderd, laat me dit dan tenminste 24 uur voordat de behandeling start, weten. Dat kan per telefoon, e-mail of brief. Als je een afspraak niet op tijd annuleert, helemaal niet komt of zó laat dat ik je op dat moment niet meer kan helpen, zal ik helaas de kosten van deze verloren tijd in rekening moeten brengen.

Betaling factuur
Je kunt met pin betalen. Uiteraard krijg je dan ook een factuur mee naar huis, die je eventueel bij je zorgverzekeraar kunt indienen. Bij een aantal verzekeraars kan ik de factuur, in overleg met u, rechtstreeks indienen.

Maximum (NZA) tarieven
Hieronder zie je een deel van de codes met beschrijving en tarieven zoals die door de NZA zijn opgesteld die wij binnen de praktijk gebruiken. Het zijn maximum-tarieven, dit betekent dat in enkele gevallen het tarief bij ons in de praktijk lager zal uitvallen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij code T012 en T043 en T044 door onze efficiënte manier van werken. Bekijk alle NZA tarieven en beschrijvingen.

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten.
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt.
€ 14,91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten. € 14,91
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten.
Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese
€ 14,91
M30 Behandeling gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element. € 6,65
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving. € 16,62
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen.
Als er na routine vragen meer medische informatie nodig is. Inclusief bespreking met cliënt en overleg zorgaanbieder (huisarts of specialist)
€ 25,27
C014 Pocketregistratie. € 39,90
C015 Parodontiumregistratie. € 79,79
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat.
Per element. Van toepassing voor behandeling van peri-implantitis.
€ 26,65
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus.
Toe te passen bij patiënten met PPS score 2 of 3.
€192,83
T021 Grondig reinigen wortel, complex, per element.
Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van een 1-wortelig element met pockets van ≥8 mm of een meer wortelig element met pockets van ≥ 6 mm.
€ 35,91
T022 Grondig reinigen wortel, standaard, per element.
Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van een 1-wortelig element met pockets van 4-7 mm of een meer wortelig element met pockets van 4-5 mm.
€ 26,60
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus.
Toe te passen bij evaluatie na initiële behandeling/chirurgie of als periodiek herbeoordelingsonderzoek. Ongeacht het aantal zittingen.
€ 111,10
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling.
Het vaststellen en bespreken van het parodontaal vervolgtraject.
€ 67,90
T042 Consult parodontale nazorg.
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.
€ 101,07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg.
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.
€ 128,25
T044 Complex consult parodontale nazorg.
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie.
€ 178,87
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling.
Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal drie plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 46,55
T163 Toepassing lokaal medicament.
Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. Exclusief medicamenten (te declareren als materiaal- en/of techniekkosten).
€ 71,81
T165 Uitgebreide voedingsanalyse.
Op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan. Enkel te declareren als onderdeel van de parodontale behandeling.
€ 66,49

 

Contact

Bel ons

E-mail ons

Onze locatie

Grote Haag 17
3811 HH Amersfoort

© Copyright - Annemiek Reef Mondhygiënist

Behandeltijden

Maandag:     7.15 - 17.00 uur
Dinsdag:       9.00 - 17.30 uur
Woensdag:   9.00 - 17.30 uur
Donderdag:  9.00 - 13.30 uur
Vrijdag:         7.15 - 17.00 uur