Kosten & Tarieven

De kosten van professionele mondzorg zijn van verschillende factoren afhankelijk: je persoonlijke situatie, de staat van je gebit, de gezondheid van je tandvlees en het aantal benodigde behandelingen. Daarom neem ik de mogelijke kosten uitgebreid met je door bij een eerste afspraak/consult. Pas aan de hand van je gebitsgegevens, kan ik een indicatie geven.

Vergoed door de verzekering?
Een aantal verzekeraars biedt een vergoeding voor behandelingen door een mondhygiënist. Als je een aanvullende tandheelkundige verzekering hebt, is dat vaak (voor een deel) het geval. Het is verstandig om hier van te voren goed naar te informeren. Neem contact op met je verzekeraar of kijk in de verzekeringsvoorwaarden onder ‘parodontologie’, ‘preventie en mondhygiëne’ en/of ‘mondzorg’. Daar vind je niet alleen óf jouw verzekeraar de behandeling vergoedt, maar ook voor welk percentage en tot welk maximumbedrag.

Voor jeugd tot 18 jaar wordt de behandeling door de mondhygiënist volledig vergoed door de basisverzekering.

Kosten bij annulering

Wanneer je een afspraak hebt gemaakt, ga ik er natuurlijk van uit dat je komt. Ben je verhinderd, laat me dit dan tenminste 24 uur van te voren weten. Dat kan per telefoon, e-mail of brief. Als je een afspraak niet op tijd annuleert, helemaal niet komt of zó laat dat ik je op dat moment niet meer kan helpen, zal ik helaas de kosten van deze verloren tijd in rekening moeten brengen.

Betaling
Ik geef de voorkeur aan betalingen per pin. Uiteraard krijg je dan ook een factuur mee naar huis, die je eventueel bij je zorgverzekeraar kunt indienen. Bij een aantal verzekeraars kan ik de factuur, in overleg met u, rechtstreeks indienen.

Wilt u online een afspraak maken? Dat kan!