De Mondhygiënist

Een mondhygiënist is een paramedicus, die zich voornamelijk bezighoudt met preventieve mondzorg. Hij of zij is deskundig in het voorkomen van aandoeningen aan het gebit (zoals gaatjes) én in het voorkomen, verminderen en opheffen van aandoeningen aan het tandvlees. De titel ‘mondhygiënist’ is bij wet beschermd en mag alleen gevoerd worden door mensen die de betreffende hbo-opleiding afgerond hebben.

Wet BIG
Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Zo beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Kindertandverzorgende
Mondhygiënisten die de extra opleiding Kindertandverzorgende (post-hbo) gevolgd hebben, mogen naast hun gebruikelijke werkzaamheden ook eenvoudige restauraties in het melkgebit en (een deel van) de eerste blijvende kiezen uitvoeren.

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)
De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) juicht het van harte toe dat cliënten steeds kritischer worden en zich goed laten informeren alvorens een mondhygiënist te kiezen. Mede daarom heeft de NVM het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) opgericht. Dit register hanteert strenge eisen voor mondhygiënisten die zich willen inschrijven. Zo moeten ze voldoende werkervaring hebben en nascholing volgen, waarmee ze hun kennis op peil houden. KRM-mondhygiënisten onderschrijven het Beroepsprofiel en de Gedragscode van de NVM en nemen deel aan een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector.

Ook jij plukt daar de vruchten van!
Je gebit is iets om zuinig op te zijn. Gezonde tanden en tandvlees, een frisse adem en een stralende lach zijn heel waardevol. Daarom laat je je gebit regelmatig door een mondhygiënist verzorgen. Als je mondhygiënist bij het KRM ingeschreven staat, ben je er zeker van dat hij of zij deze zorg vakkundig uitvoert.

Bezoek voor meer informatie de websites www.kieskrm.nl, www.allesoverhetgebit.nl en www.kiesbeter.nl

Wilt u online een afspraak maken? Dat kan!